پیدا

شبخوان!

درخواست حذف اطلاعات

واقعا انتظار بی جائیه که من بخوام در طول روز درس بخونم و شبها رو بخوابم. چرا؟ چون امروز که به صورت آزمایشی خواستم درس خوندن در طول روز رو شروع کنم، در ابتدا مهمون اومد و رفتم به نشانه ادب پیششون بشینم. بعد از اینکه رفتن، پدرم دلش خواست برام خاطره تعریف کنه و چون احترام والدین واجبه! به خودم گفتم اینا همه آزمایشهای الهیه پس خوب رفتار کن!! و رفتم نشستم تا به خاطراتی که البته بارها هم شنیدمشون، باکمال میل گوش بدم. بعد از اون هم که نشستم تا بخونم، ورای اینکه اعضای خانواده ی عزیزم! چهاربار وسط درسم رفتن و اومدن، تلفنم زنگ خورد، خواننده ی محبوبم آهنگ جدید داد!! و از طرفی هم چون خیلی از آهنگا رو حفظم و صدای تلوزیون بلنده، نمیتونم روی مطالب تمرکز کنم. مثلا وقتی گوگوش داره من آمده ام وای وای! رو میخونه واقعا سخته که من به خودم بگم درستو بخون!! تازه وسط درس خوندن اشتباهی صدای گوشیمم زیاد میکنم! چون از بس دائم الآهنگم که فکر میکنم خودم گذاشتمش!!
در نتیجه، کاری رو که نتیجه بهتری برامون داره. منم با شناختی که از خودم و زندگیم دارم جای این تلاش هایی که کاملا برخلاف سبک زندگیمه، خودمو خسته نمیکنم و بدون توجه به توصیه های ایمنی ای که میدونم هم درسته اما واقعا با سبک زندگیم سازگار نیست! همون شبا درس میخونم! -_-