پیدا

پیش بسوی تعادل!

درخواست حذف اطلاعات

من خیلی وقتا اظهار نظر نمیکنم و ممکنه روزی چند بار بگم ، ولی در کل! خیلی حرف میزنم. از مکالمات همسفرانه بگیر و برو تا حرفای دوستانه و همکلاس/دانشجو وارانه!
توو خونه ام که از یک روزم، از احساسات و افکارم، از مطالب جدیدی که یاد میگیرم، با خودم و خانواده! به وفور صحبت میکنم و آواز و شعر و کتاب میخونم... خیلی ام از این بابت راضی و خوشحالم.
حالا برخلاف من، یکی از دوستام انققققققدر ت بود که توصیف شدنی نیست. یعنی دقییییقا از دیوار صدا در میومد ولی از دوستم نه!
خلاصه تمام مدت بیصدا بود تا اینکه ازدواج کرد؛ بعد از ازدواج کلا یه آدم دیگه شد و الان خیلی راحت حرف میزنه.
امروز این دوستم داشت حرف میزد، یکی دیگه از دوستام رو به من گفت ازدواج خیلی خوب و تاثیرگذاره! ببین این ازدواج کرد چه خوب دهنش باز شد!
در حالی که از تحلیلش خنده مون گرفته بود، فکر اگه ازدواج خیلی خوب و تاثیرگذاره پس آدمو حالا متعالی پیشکش!! ولی حداقل متعادل میکنه!
-یعنی منم ازدواج کنم، دهنم بسته میشه؟
در حالی که دوستم از شدت خنده شکمشو گرفته بود، داشتم به رابطه بین ازدواج و میزان صحبت فکر می !! و توو دلم دعا می که خدایا تو رو خدااا فقط دهن من از این بازتر نشه :)))