پیدا

صله رحم تلفنی!

درخواست حذف اطلاعات

هرچی با آدما صمیمی تر میشم، درست اونجایی که حس میکنم قسمتی از قلبشونم! فکر میکنم که دیگه منو خوب میشناسن و میدونن که وقت نمیشه مرتب سراغشونو بگیرم و دقیقا همینجاست که عملا ازشون غافل میشم!!
فکرم پیششونه اما انقدر خیالم راحته که اگه مشکلی باشه یا کاری از دستم بربیاد خودشون بهم میگن؛ که دقیقا همینجاست که با وجود تموم عشق و علاقه و توجهم، هرقدر هم که بهشون مدیون باشم، ناخواسته به یه آدم بی معرفت تبدیل میشم!!
امروز با یکی از آدمای بزرگ زندگیم تماس گرفتم که بعد از مزاحمت های بسیارم در گذشته، حالشونو بپرسم، و میدونستم که باید خیلی زودتر این کارو می ! و واقعا شرمنده بودم و مطمئن بودم که قطعا اظهار ناراحتی میکنن...
گوشی رو برداشتن و قبل از سلام گفتن
همینجور که ذره ذره آب میشدم جواب دادم: واااای عزیزدلم حق کاممملا با شماست ولی باور کنید من حداقل روزی دو مرتبه به فکر شمام!!
خندید و گفت
فکر کنم منو بخاطر غفلت و بی معرفتیم بخشیدن!
-از این به بعد اگه در مورد معجزات وعده های ازم بپرسن، میتونم به اثرات مثبت ذکر و دعای بعد از برای عزیزان، رفع دلخوری و بخشیده شدن بعد از غفلت و بی خبری در دنیا! اشاره کنم!!!